top of page
  • Allan Bjørngaard

Nykredit Mægler strukturerer dataindsamlingen fra 284 mæglerforretninger


Koncernløsningen trækker regnskabstal ud og præsentere dem for Nykredit Mægler samt de enkelte mæglerforretninger.

Nykredit Mægler er datterselskab af Nykredit og består af tre ejendomsmæglerkæder: Nybolig med 200 forretninger, Estate med 80 forretninger og Ejendommægler Jesper Nielsen med fire forretninger. De tre kæder benytter alle moderselskabet Nykredits koncept og betaler derfor et honorar i forhold til deres indtjening.

Her sørger Toolpack 365 koncernløsning for at der kan trækkes regnskabstal ud af de vidt forskellige regnskaber og præsenterer dem samlet for Nykredit Mægler samt de enkelte mæglerforretninger.

Nybolig - en del af Toolpack365 koncernløsningen

Da Nykredit Mægler skiftede økonomisystem til en cloudbaseret løsning fra e-conomic ønskede de ved samme lejlighed at automatisere opsamlingen af mæglerforretningernes regnskabsdata.

- Her kommer Toolpack 365 ind i billedet og samler tallene fra vores mange mæglerforretninger i en central løsning, så vi kan analysere og bearbejde data derfra, fortæller økonomichef i Nykredit Jens Albert Lassen.

Konsolideret data skaber overblik og analysegrundlag

De 284 mæglerforretninger bogfører på flere forskellige konti, og udfordringen var at danne et samlet overblik på tværs. Dels skal moderselskabet Nykredit Mægler kunne se omsætningen i de individuelle butikker, og dels skal det hele kunne samles på tværs og gøres generisk, så der kan analyseres på tallene.

Kontrollerbare data på tværs af forretningerne

Estate - en del af Toolpack365 koncernløsningen

​- Toolpack 365s løsning tilbyder også kontrol af regnskabstallene på tværs af

forretningerne, så vi sikrer, at data er i orden og afstemt. Den enkelte butiksejer har samtidig kun adgang til sine egne data, fortæller Jens Albert Lassen.

Jens Albert Lassen, økonomichef i Nykredit

Automatiseret dataindsamling og visuel præsentation med Power BI

I forbindelse med at Nykredit skiftede til e-conomics cloudbaserede økonomisystem, valgte vi Toolpack Solutions til at stå for dataindsamlingen, bl.a. fordi Toolpack 365 har sin egen cloudløsning og kan automatisere dataindsamlingen. Det skaber et hurtigt overblik på faktureringsgrundlaget for afregning med mæglerne.

- I første omgang var opgaven at indhente samtlige omsætningstal, altså vores royaltygrundlag fra forretningerne. Og Toolpack Solutions var lynhurtig til at forstå, hvad denne løsning skulle indebære. Efterfølgende har vi også fået løst opgaven at få tallene præsenteret i en Power BI-løsning, som mæglerne benytter.

Så jeg må sige, at jeg er rigtig godt tilfreds med de løsninger, jeg får fra Toolpack Solutions, afslutter Nykredits økonomichef, Jens Albert Lassen.

 

Book en online præsentation af løsningen når det passer dig bedst.

Kontakt os for mere info om koncernløsningen

Eller du kan kontakte os på:


+45 70 20 40 09 hello@toolpack365.com

bottom of page