top of page
  • Allan Bjørngaard

Ny Toolpack 365 version åbner for nye muligheder

Nyeste version af Toolpack 365 er nu tilgængelig!

Med den nyeste version har vi gjort det endnu nemmere for dig og organisationen at tilgå data via web og mobil. Udover et nyt design, har vi også udviklet funktioner som effektiviserer dit arbejde med brugen af Toolpack 365.

Ny version af Toolpack365

De ændringer som du bl.a. kan finde er:

Automatisk opdatering af hierarkier ved opdatering af eksisterende rapporter:

Ændringer til hierarkier indsættes nu automatisk i eksisterende rapporter. Nye konti indsættes nu med korrekt placering, så det passer med hierarkiet - tidligere kom de nederst i gruppen.

Simplificeret gemmerutine ved budget + nyt workflow:

Med denne funktion ligger “gem” budgettet nu i templates, som gør det nemmere for dig at gemme budgetterne. Disse bliver nu gemt i “workflow” versioner, så du kan følge hvor langt i er med processen. På denne måde er det også muligt at ændre både balance- og drift budgetter uden, at du skal genindlæse de andre budgetter og budgettere på samme dimension fra forskellige budgetfiler uden at overskrive de andre dimensioner. Udover det medfører denne funktion også at budget/eksporter styres fra de enkelte budgetter. 

Fremover gemmes budgetter ved at trykke på en knap i selve budgetfilen, og ikke længere gennem budgetmenuen oppe i båndet.

Samtidig bliver det fremover muligt at gemme sine budgetter i forskellige workflow, såfremt jeres budgetproces omfatter flere etaper.

Simplificeret gemmerutine ved budget + nyt workflow

Efterfølgende kan disse etaper/flows sammenlignes, så I nemt kan se ændringerne fra gang til gang.

Vis budget workflow

Simpelt balance budget: Det er muligt at budgettere balancekonti fra driftsbudgettet og gemme budgettet.

Ét budgetark: Hvis der ikke anvendes dimensioner i budgetfasen, så vil der kun optræde ét budgetark. Konsolideringsarket skjules så der ikke kan budgetteres på dette ark.

Skjul konsolideringsark

Drill-down i Toolpack 365 rapporter: Det er nu muligt at samle alt overblikket i det samme Excel ark og se alle poster ét sted, og ikke gennem et separat vindue.

Re-design af templates og ny funktionalitet: Likviditetsopgørelse i modellen, rapportering med nøgletal, grafer og trendanalysen har fået ny template og funktionalitet.

Datawarehouse: Det er nu muligt, at se den seneste opdatering fra Datawarehouse direkte i menuen.

Opdaterings log fra Datawarehouse

Ny oversigt: Perioderegnskab og årsregnskab er lagt sammen til at være “Regnskab”.

Indholdet i denne er lig med perioderegnskabet. Vertikal Benchmark udgår og i stedet implementeres ‘funktion’ i Benchmark rapporten, hvor der kan vises funktionsopdelt rapportering.

Regnskab

Power BI: Hent dine data automatisk og åben op for nye muligheder med Toolpack365 Power BI.

- Content pack med færdige standard rapporter på finansielle data.

- Content pack med færdige standard rapporter på salgs data. Toolpack 365 Power BI henter al data fra dit økonomisystem, og fremstiller automatisk færdige rapporter i en finansiel rapporterings- og salgsanalysepakke. De visuelle dashboards og rapporter kan nemt deles med organisationen via web og mobil, så afdelingerne kan måle på de nøgletal, der betyder noget for dem. Brug de interaktive rapporter til at gå fra et simpelt overblik og ned i detaljen.

Du kan få mere information og prøve de interaktive Toolpack 365 Power BI rapporter ved at benytte linket herunder:

Læs mere om Power BI til din organisation
 

Ønsker du at vide mere?

Så kan du booke et inspirationsmøde

og at høre mere om hvad du kan med det nye Toolpack365.

Book inspirationsmøde


bottom of page