top of page
  • Allan Bjørngaard

Fra gylle til biogas på 42 dage. Fra data til rapportering på få minutter


Sønderjysk Biogas bruger Toolpack365 til automatisering budget og finansiel rapportering.

Sønderjysk Biogas fremstiller, som navnet antyder, biogas på basis af organiske restprodukter, primært gylle fra landbruget. Efter cirka 42 dage på produktionsanlægget er der udvundet gas af materialet, der derefter indgår som gødning på markerne – tilmed et mere effektivt gødningsprodukt, der nemmere optages af planterne og har færre lugtgener. Altså ægte win-win for alle parter.

Sønderjysk biogas producerer årligt 21 mio. m3 biometan, der med et tryk på 80 bar sendes ud i naturgasnettet til forbrugerne.

Sønderjysk Biogas er et godt eksempel på, at Toolpack 365 ikke nødvendigvis kræver omfattende regnskabsmæssig baggrund for at få et økonomisk retvisende her-og-nu overblik over sin virksomhed.

Marina Berndt - Direktør for Sønderjysk Biogas

Marina Berndt er uddannet agronom og direktør for Sønderjysk Biogas. Toolpack 365 blev implementeret sammen med økonomisystemet NAV med henblik på en automatisering af data. Formålet med at anskaffe Toolpack 365 var, at hun som direktør gerne ville følge bedre med i økonomien og rapporteringen.

Excel-arket var blevet et vildskud – så kom Toolpack 365

- Vi havde en økonomirådgiver, der havde udviklet sit eget regneark baseret på oplysninger fra vores medarbejdere, og på det grundlag blev der lavet økonomirapportering samt budgetter, fortæller Marina Berndt.

- Men økonomirådgiveren var nødt til at taste tallene ind manuelt, og så er der som bekendt risiko for at budgetterne bygger på invalide data. Excel hentede dem ikke selv ind, som det sker nu med Toolpack 365, der automatisk henter tallene ind fra Navision, fortæller Marina Berndt.

Sønderjysk Biogas

Direktøren for Sønderjysk Biogas var dermed i en velkendt situation, hvor navigationen i et kompliceret Excel-ark kræver meget tid og regnskabsmæssig erfaring. Derfor var Marina Berndt fast besluttet på at finde en løsning for at kunne frigive mere tid og fokusere på sine spidskompetencer.

Revisoren anbefalede Toolpack 365

Marina Berndt udtrykte i sin tid et ønske over for sin revisor om at få et system, der kunne samle tallene og give hende et overblik over virksomhedens økonomi, og hvor hun ikke som tidligere skulle ringe til sin økonomirådgiver for at spørge til, hvordan tallene fremkom.

Revisoren havde hørt godt om Toolpack 365 fra andre af sine kunder, og han havde ingen betænkeligheder ved at anbefale Toolpack 365 til Sønderjysk Biogas.

Når det hele er bogført, trykker jeg på ’opdater’, og så henter Toolpack365® selv tallene fra Navision, og derefter kan jeg gå detaljeret i dybden og se, hvor tallene kommer fra.

Økonomisk rapport her-og-nu

- Når det hele er bogført, trykker jeg på ’opdater’, og så henter Toolpack 365 selv tallene fra Navision, og derefter kan jeg gå detaljeret i dybden og se, hvor tallene kommer fra, siger hun. På den måde er det supernemt at få en rapport, der viser økonomiens tilstand her og nu. Desuden kan jeg kigge tilbage, jeg kan udvide resultatet og sammenligne. Jeg synes, at Toolpack 365 er meget brugervenlig, og det til trods for, at jeg ikke er regnskabsuddannet.

Toolpack 365 skaber tryghed

Jeg bruger endnu ikke hele Toolpack 365 pakken, foreløbig kun regnskabsrapportering og budget, så jeg har noget til gode, fortæller Marina Berndt.

- Det passer mig også glimrende, at Toolpack 365, til trods for de avancerede funktioner, er så brugervenligt og hurtigt at lære. Jeg gik efter at få større tryghed i forhold til regnskabet, og det har jeg fået, nu hvor jeg på et splitsekund kan se, hvordan budgetter og udgifter hænger sammen, slutter direktøren fra Sønderjysk Biogas.

 
Kontakt os for mere information om automatisering af budget og rapportering


bottom of page