top of page
Microsoft logo

OPDAG MULIGHEDERNE MED MICROSOFT 365 TEAMS, APPS, POWER BI & SIKKERHED

Vil du vide mere?

Så book en opringning eller find tid direkte i kalenderen:

Hvad er formålet med Microsoft Workshops

Valide data

Valide data

Fokus på at forstå processer, initiativer og faktorer som påvirker jeres organisation.

Færdige skabeloner

Færdige skabeloner

Opdag forretnings-muligheder med Microsoft Teams og  apps til samarbejde og  vidensdeling.

Analyse

Mere analyse

Præsentation af mulighederne med Microsoft’s løsninger til remote work og sikkerhed.

"Toolpack 365 har gjort dataindsamling og rapportering,

der er meget kompliceret til en nem opgave.

Alternativt skulle vi manuelt samle balancerne for 280 forretninger."

Jens Albert Lassen 

Økonomichef Nykredit Mægler

TOOLPACK 365 LØSNINGER OG PRISER TIL DYNAMICS 365 BC

Vi har sammensat tre løsninger, Premium pakken der henvender sig til den mindre eller mellemstore virksomhed der ønsker en effektiv budget-, forecast- og rapporteringsproces. Professional er til virksomheden med behov for at udarbejde likviditetsanalyser og perioderegnskaber. Enterprise er målrettet til koncernselskaber med flere juridiske enheder der skal konsolideres.  

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED TOOLPACK 365

Opsætning og onboardingforløb til fast pris

Dynamics 365 BC

Kontakt os og herefter

 tilføjer vi Toolpack 365 til virksomhedens Dynamics 365 BC

Oprettelse
Integration

Oprettelse + Integration

Din Toolpack 365 

løsning oprettes og

Dynamics 365 BC data

overføres automatisk.

Onboarding

Onboarding

Vi samarbejder tæt de første 3 måneder, så du får en korrekt budget og rapportering.

Eksperthjælp

Eksperthjælp

Vi hjælper dig med opsætning af modulerne

dit datamiljø, så du kommer godt fra start.

100% Service

100% Service

Du har fri support og service under hele onboarding forløbet på tre måneder.

Support

Support

Efter onboardingen er afsluttet, overgår du til supportafdelingen, der vil tages sig godt af dig.

Selfservice

Selfservice

Du er nu godt i gang med løsningen.
Har du nye behov aftaler vi det fra gang til gang
.

Serviceaftale

Serviceaftale

Hvis du fremover ønsker fast månedlig bistand til budgetrevidering og budgetopfølgning.

Tilføj To

BUDGET OG FORECAST

Screen 720x550.png
Toolpack 365 Budget & Forecast.jpg

Oprettelse af budgetmodeller til budgetansvarlige automatiseres med budgetforslag fra trends og udvikling i historiske data.

Budgetmodellerne kan opbygges med høj eller lav detaljeringsgrad efter behov. Det vil sige at du kan målrette og tilpasse dine budgetter til forskellige modtagere ud fra deres behov.

 

Det giver en fleksibel og nem budgettering der er direkte integreret i din rapportering. Samtidig giver det et solidt grundlag at beregne og danne målsætningerne for fremtiden ud fra.

FINANSIEL RAPPORTERING

Screen 720x550.png
Toolpack 365 udvidet finansiel rapporter

DESIGN DINE EGNE RAPPORTER

Byg det hierarki der passer til virksomhedens budget og rapportering

Screen 720x550.png
Hierarchy Designer - Design dine egne rapporter

Ofte kommer der løbende ændringer i kontoplanen.

 

Toolpack 365 har en integreret hierarkidesigner der automatisk viser nye konti efter en rapport eller et budget er oprettet. I designeren kan du lave dine egne grupperinger og totaler inden for hierarkierne.

 

Det betyder at de kan få unik reference, som kan anvendes til beregning af KPI’er.

Derfor hjælper Toolpack 365 dig ikke alene til at fange ændringer i økonomisystemet men også til at forstå og integrere ændringerne.

MÅNEDSRAPPORTERING

med sporbarhed til finansposter

 • Arbejd dynamisk med din kontoplan og opbyg din egen rapportstruktur

 • Opdatér, bearbejd og præsenter dine data fra økonomisystemet i én kørsel

 • Afvigelsesforklaring ved brug af drill down funktionalitet til finansposter

 • Generér let rapporter som måneds- og kvartalsrapport, estimater, ad hoc analyser og visuelle dashboards

Screen 720x550.png
Excel_Monthly_Reporting.png

Udarbejd hurtigt rapporter med de rette informationer i den rette form til månedsrapportering. Du kan nemt kombinere tal og grafik i de mange standardskabeloner.

 

Med få klik kan du hente, bearbejde og præsentere finanstal og opnå et stærkt analyse- og beslutningsgrundlag. 

Afvigelsesforklaring ved brug af drill down funktionalitet til finansposter. Generér let rapporter som måneds- og kvartalsrapport, estimater, ad hoc analyser og visuelle dashboards.

LIKVIDITETSANALYSE

Simulering af betalingsstrømme og investeringer

Screen 720x550.png
Benchmarking adhoc analysis using pivot

Med den indbyggede likviditetsstyring får du mulighed for at se likviditetsvirkningen af driftsbudgetter og løbende forecast på en nemmere og mere smidig måde.

 

Det giver overblik over likviditetsvirkning og beregning af balanceeffekten, og udvider dit kendskab til påvirkningen af eventuelle betalingsstrømme og investeringer i dit budget.


Derfor får du med Toolpack 365 et styrket overblik over din betalingsevne og likviditetssituation.

PERIODEREGNSKAB

til bank og bestyrelse

Screen 720x550.png
Excel_Annual_Report.png

Perioderegnskabet henter alle tal direkte fra dit økonomisystem, og præsenterer dem i resultatopgørelse, balance, noter og specifikationer. Naturligvis med sporbarhed helt ned på finanspostering.

Udarbejdelsen af talmaterialet til perioderegnskaber sker på en brøkdel af den normale tid. 

Du og dine interessenter får nemt en status over virksomheden - uden at gå på kompromis med detaljeringsgrad.

KONSOLIDERING

på tværs af regnskaber og selskaber

 • Mulighed for automatisk at konsolidere fra forskellige regnskaber

 • Automatisk udregning på baggrund af ejerskabsandele og valutakurser

 • Mulighed for manuelt at eliminere eller sætte skabelon op for standard eliminering

 • Rapporter der dækker de flestes behov – både generelle samt detaljerede rapporter

Screen 720x550.png
Group consolidated monthly report.png

Tilføj eventuelt forskellige økonomisystemer eller data fra en Excel skabelon.

Med disse udfordringer kan du få stor glæde af vores konsolideringsløsning.

 

Her kan du samle regnskabsdata på tværs af økonomisystemer og strukturer.

Du sætter en køreplan op, og konsolideringsmodulet sørger for alt det kedelige arbejde med at hente og bearbejde data

 

Du kan i stedet bruge tiden på at forholde dig til de konsoliderede data og de medfølgende ledelsesrapporter.

POWER BI OG BUSINESS INTELLIGENCE

Færdige rapporter klar til analyse

Toolpack 365 Power BI Premium mobil & we

Vores Power BI rapportpakker henter al finansiel data fra økonomisystemet,

og fremstiller automatisk færdige rapporter klar til analyse.

De visuelle dashboards og rapporter deles nemt med organisation via web og mobil.

Brug de interaktive rapporter til at gå fra et simpelt overblik og ned i detaljen.

Vi er eksperter i at omsætte data fra Dynamics 365 BC

til budget og rapportering.

 Eller skriv til os, så giver vi inspiration og gratis rådgivning i:

 • Hvordan du kan fjerne manuelle processer ved budget og rapportering.

 • Hvordan data bliver valide ved automatisk overførsel fra økonomisystemet.

 • Finans- og salgsdata til analyser og visualisering.

 • Brug af data i Excel og Power BI.

bottom of page