top of page

GDPR

Få virksomhedens GDPR på plads med persondataforordningen på 1 time

Digital social media

HVORFOR ER DET RELEVANT FOR OS?

Alle virksomheder har de samme forpligtelser efter den nye persondataforordning på personfølsomme data.

HUSK!

Virksomheden er ikke

kun ansvarlig overfor kundernes personfølsomme data

men også ansatte og gæster.

FÅ EN

CLOUD-LØSNING 

Der ved ét tryk kan

producere den lovpligtige dokumentation I skal have.

DEN LOVPLIGTIGE

VIRKSOMHEDS PAKKE

- Indeholder alt det virksomheden er forpligtet til at dokumentere efter den nye persondataforordning.

Behandlingsfortegnelser.

Præ-udfyldte fortegnelser/aktiviteter, der dokumenterer på hvilke områder der behandles persondata i virksomheden. 

Oplysningsmeddelelser.

dækker præ-udfyldte privatlivs- og cookie politikker.

Databehandleraftaler.

Der er mulighed for at oprette ubegrænsede nye databehandleraftaler.

Interne logs i tilfælde af sikkerhedsbrud.

Disse skal føres af virksomheden, så de evt. kan udleveres til datatilsynet i forbindelse med

et tilsyn eller ad hoc besøg.

Præ-udfyldt eksempel på en risikovurdering og konsekvensanalyse. 

Beskriver, hvordan virksomheden/bestyrelse forebygger sikkerhedsbrud og misbrug af persondata i forhold til det fastlagte sikkerhedsniveau

Præ-udfyldt eksempel på databeskyttelsespolitikker for virksomheden.

Dokumentet omfatter procedurer for virksomhedens arbejde, der forebygger sikkerhedsbrud og tab af persondata samt instruks i tilfælde af sikkerhedsbrud.

Priser er ekskl. moms

Molecules Security

HVAD SKAL VI SELV GØRE?

 

Det eneste I skal gøre, er at gennemgå dokumentationen

for de præ-udfyldte fortegnelser/aktiviteter i virksomhedens egen del af løsningen og evt. rette eller tilføje efter behov.

Dette kan normalt gøres på 1 time.

Derefter bør I, som en del af jeres arbejde, foretage et årligt eftersyn af virksomhedens dokumentation og processer.

- Skal der tilføjes eller ændres i behandlingsfortegnelsen?

- Er der ændringer til databehandleraftalerne?

- Er der behov for opdatering af databeskyttelsen?

Startup
Pris

Juridisk bistand i forbindelse med tilsyn.

Indkaldes virksomheden af datatilsynet, bistår DPO Advisors jurister gratis på det første møde.


Ubegrænset antal brugere.  

Alle ansatte i virksomheden kan oprettes i systemet.


Automatisk juridisk ajourføring.

DPO Advisor opdaterer løbende systemet, så det altid efterlever de juridiske krav i persondataforordningen.


Gratis opdateringer i abonnementsperioden.

DPO Advisor opdaterer løbende systemet med nye funktioner og skabeloner uden omkostninger.


Fri support af DPO Advisor systemet fra DPO Advisor.


Tips og gode råd fra DPO Advisor.  

DPO Advisor nyhedsmail sender de seneste nyheder omkring lovgivningen,

opdaterede skabeloner og gode råd i forhold til databeskyttelse.


3 GDPR dage om året.

Disse afholdes hhv. i Aalborg og i København.

DET EKSTRA

SOM HØRER

MED I PAKKEN

- Følgende service

får virksomheden

også med i pakken.

bottom of page