top of page

Automatisk overført data giver valide tal til budget, finansiel rapportering

og Business Intelligence

Totalt budget.png

Data hentes automatisk fra økonomisystemet eller andre relevante datakilder. Derefter indarbejdes det i skabeloner der indeholder såvel klassisk regnskabsopstilling som dynamiske og visuelle figurer.

Du bestemmer hvad der skal opdateres, bearbejdes og hentes, og du styrer hvilke formater det skal præsenteres i.

Det gør dine data mere fleksible og anvendelige, og effektiviserer processen på tværs af organisationen.

Hvad kan Toolpack365

Undgå manuelt dataudtræk til budget og rapportering

Let tilgængelig Business Intelligence til hele organisationen

Toolpack 365 Power BI henter al data fra dit økonomisystem, og fremstiller automatisk færdige rapporter i en finansiel rapporterings- og salgsanalysepakke.

De visuelle dashboards og rapporter deles nemt med organisation via web og mobil.

 

Brug de interaktive rapporter til at gå fra et simpelt overblik og ned i detaljen

 på tværs af tid, kunder, produktmix m.m.

Så kan afdelingerne nemt måle på de nøgletal der betyder noget for dem.

Prøv selv i denne interaktive rapport demo 

Toolpack 365 Power BI laptop & mobil.png

Ofte kommer der løbende ændringer i kontoplanen og dermed i det eller de hierarkier, som rapporter eller budgetter er oprettet med.

Toolpack 365 har en integreret hierarkidesigner der automatisk viser nye konti efter en rapport eller et budget er oprettet. I designeren kan du lave dine egne grupperinger og totaler inden for hierarkierne.

 

Det betyder at de kan få unik reference, som kan anvendes til beregning af KPI’er.

Derfor hjælper Toolpack 365 dig ikke alene til at fange ændringer i økonomisystemet men også til at forstå og integrere ændringerne.

Design og vedligehold nemt budget- og rapporteringsstrukturer

Oprettelse af budgetmodeller til budgetansvarlige automatiseres med budgetforslag fra trends og udvikling i historiske data.

 

Budgetmodellerne kan opbygges med høj eller lav detaljeringsgrad efter behov. Det vil sige at du kan målrette og tilpasse dine budgetter til forskellige modtagere ud fra deres behov.

 

Det giver en fleksibel og nem budgettering der er direkte integreret i din rapportering. Samtidig giver det et solidt grundlag at beregne og danne målsætningerne for fremtiden ud fra.

Arbejd dynamisk med budget og forecast modeller

Udarbejd hurtigt rapporter med de rette informationer i den rette form til månedsrapportering. Du kan nemt kombinere tal og grafik i de mange standardskabeloner.

Med få klik kan du hente, bearbejde og præsentere finanstal og opnå et stærkt analyse- og beslutningsgrundlag. 


Arbejd dynamisk med din kontoplan og opbyg din egen rapportstruktur. Opdatér, bearbejd og præsenter dine data fra økonomisystemet i én kørsel. Afvigelsesforklaring ved brug af drill down funktionalitet til finansposter. Generér let rapporter som måneds- og kvartalsrapport, estimater, ad hoc analyser og visuelle dashboards.

 

Månedsrapport

Budgetopfølgning med sporbarhed til finansposteringer

Benchmark analyse

Toolpack 365 giver en fleksibel styring af costcentre gennem opsætning på dimensioner, perioder og analyser på eks. afdeling, division, område m.v. 

 

Værktøjet giver overblik over hvem der bidrager med hvad i organisationen. Gennem benchmarking får du mulighed for at rapportere på tværs dimensioner og plukke i de der er vigtige for dig.

Benchmark forretningsenheder og analyser KPI'er

Perioderegnskabet henter alle tal direkte fra dit økonomisystem, og præsenterer dem i resultatopgørelse, balance, noter og specifikationer. Naturligvis med sporbarhed helt ned på finanspostering.

Udarbejdelsen af talmaterialet til

perioderegnskaber sker på en brøkdel af den normale tid, og du og dine interessenter får nemt en status over din virksomhed - uden at gå på kompromis med detaljeringsgrad.

Producer nemt perioderegnskab til bank og bestyrelse

Med den indbyggede likviditetsstyring får du mulighed for at se likviditetsvirkningen af driftsbudgetter og løbende forecast på en nem og smidig måde.


Det giver overblik over likviditetsvirkning og beregning af balanceeffekten, og udvider dit kendskab til påvirkningen af eventuelle betalingsstrømme og investeringer i dit budget.


Derfor får du med Toolpack 365 et styrket overblik over din betalingsevne og likviditetssituation.

Simulering af betalingsstrømme og investeringer

 Toolpack 365 giver mulighed for automatisk at konsolidere fra forskellige regnskaber og få automatiske udregninger på baggrund af ejerskabsandele og valutakurser.

 

Både flere juridiske enheder, forskellige kontoplaner, ejerandele og valutaenheder kan konsolideres – tilføj eventuelt forskellige økonomisystemer eller data fra Excel. 

 

Det frigør tid til du kan forholde dig til de konsoliderede data og medfølgende standardrapporter i stedet.

Konsolidering af data på tværs af selskaber

Vi er eksperter i at omsætte data fra økonomisystemet
til budget og rapportering.
 Eller skriv til os, så giver vi inspiration og rådgivning i:
  • Hvordan du kan fjerne manuelle processer ved budget og rapportering.
  • Hvordan data bliver valide ved automatisk overførsel fra økonomisystemet
  • Finans- og salgsdata til analyser og visualisering.
  • Brug af data i Excel og Power BI.
bottom of page