Toolpack Solutions

Budget- og rapporteringsskabeloner

med integration til e-conomic data

Fra kr. 600,-

ved Basic-pakken pr. måned

Vil du vide mere?

Så book en præsentation med

Business Advisor Silvia Køhler:

Fordele ved at bruge Toolpack 365 til e-conomic

Valide data

Reducer fejl og manuelt arbejde ved at anvende integration til opdatering af data.

Færdige skabeloner

Tag afsæt i standard skabeloner til budget, forecast, finansiel rapportering og konsolidering

Mere analyse

Mere tid til værdiskabende opgaver som analyse af finanstal og vidensdeling

"Toolpack 365 har gjort dataindsamling og konsolidering, der er meget kompliceret til en nem opgave.

Alternativt skulle vi manuelt samle balancerne for 280 forretninger."

Jens Albert Lassen 

Økonomichef Nykredit Mægler

TOOLPACK 365 LØSNINGER OG PRISER TIL E-CONOMIC

Vi har sammensat tre løsninger, Basic pakken der henvender sig til den mindre eller mellemstore virksomhed der ønsker en effektiv budget-, forecast- og rapporteringsproces. Professional er til virksomheden med behov for at udarbejde likviditetsanalyser og perioderegnskaber. Enterprise er målrettet til koncernselskaber med flere juridiske enheder der skal konsolideres.  

BASIC

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

600 kr.

bruger/måned

800 kr.

bruger/måned

1.000 kr.

bruger/måned

Alle priser i oversigten er i danske kroner, ekskl. moms og månedsabonnement.

Support

Design dine egne rapporter

Budget og Forecast

Månedsrapportering

Benchmark

Likviditetsanalyse

Perioderegnskab

Konsolidering

Onboarding (Éngangbeløb)

8.000 kr.

25.000 kr.

40.000 kr.

TILVALG

Power BI rapporter

300 kr.

800 kr.

1.500 kr.

Ekstra regnskab

100 kr.

100 kr.

100 kr.

Ekstra bruger

300 kr.

300 kr.

300 kr.

BUDGET OG FORECAST MED E-CONOMIC DATA

Oprettelse af budgetmodeller til budgetansvarlige automatiseres med budgetforslag fra trends og udvikling i historiske data.

Budgetmodellerne kan opbygges med høj eller lav detaljeringsgrad efter behov. Det vil sige at du kan målrette og tilpasse dine budgetter til forskellige modtagere ud fra deres behov.

 

Det giver en fleksibel og nem budgettering der er direkte integreret i din rapportering. Samtidig giver det et solidt grundlag at beregne og danne målsætningerne for fremtiden ud fra.

FINANSIEL RAPPORTERING I EXCEL

DESIGN DINE EGNE RAPPORTER

Byg det hierarki der passer til virksomhedens budget og rapportering

Ofte kommer der løbende ændringer i kontoplanen.

 

Toolpack 365 har en integreret hierarkidesigner der automatisk viser nye konti efter en rapport eller et budget er oprettet. I designeren kan du lave dine egne grupperinger og totaler inden for hierarkierne.

 

Det betyder at de kan få unik reference, som kan anvendes til beregning af KPI’er.

Derfor hjælper Toolpack 365 dig ikke alene til at fange ændringer i økonomisystemet men også til at forstå og integrere ændringerne.

MÅNEDSRAPPORTERING

med sporbarhed til finansposter

  • Arbejd dynamisk med din kontoplan og opbyg din egen rapportstruktur

  • Opdatér, bearbejd og præsenter dine data fra økonomisystemet i én kørsel

  • Afvigelsesforklaring ved brug af drill down funktionalitet til finansposter

  • Generér let rapporter som måneds- og kvartalsrapport, estimater, ad hoc analyser og visuelle dashboards

Udarbejd hurtigt rapporter med de rette informationer i den rette form til månedsrapportering. Du kan nemt kombinere tal og grafik i de mange standardskabeloner.

 

Med få klik kan du hente, bearbejde og præsentere finanstal og opnå et stærkt analyse- og beslutningsgrundlag. 

Afvigelsesforklaring ved brug af drill down funktionalitet til finansposter. Generér let rapporter som måneds- og kvartalsrapport, estimater, ad hoc analyser og visuelle dashboards.

LIKVIDITETSANALYSE

Simulering af betalingsstrømme og investeringer

Med den indbyggede likviditetsstyring får du mulighed for at se likviditetsvirkningen af driftsbudgetter og løbende forecast på en nemmere og mere smidig måde.

 

Det giver overblik over likviditetsvirkning og beregning af balanceeffekten, og udvider dit kendskab til påvirkningen af eventuelle betalingsstrømme og investeringer i dit budget.


Derfor får du med Toolpack 365 et styrket overblik over din betalingsevne og likviditetssituation.

PERIODEREGNSKAB

til bank og bestyrelse

Perioderegnskabet henter alle tal direkte fra dit økonomisystem, og præsenterer dem i resultatopgørelse, balance, noter og specifikationer. Naturligvis med sporbarhed helt ned på finanspostering.

Udarbejdelsen af talmaterialet til perioderegnskaber sker på en brøkdel af den normale tid. 

Du og dine interessenter får nemt en status over virksomheden - uden at gå på kompromis med detaljeringsgrad.

KONSOLIDERING

på tværs af regnskaber og selskaber

  • Mulighed for automatisk at konsolidere fra forskellige regnskaber

  • Automatisk udregning på baggrund af ejerskabsandele og valutakurser

  • Mulighed for manuelt at eliminere eller sætte skabelon op for standard eliminering

  • Rapporter der dækker de flestes behov – både generelle samt detaljerede rapporter

Tilføj eventuelt forskellige økonomisystemer eller data fra en Excel skabelon.

Med disse udfordringer kan du få stor glæde af vores konsolideringsløsning.

 

Her kan du samle regnskabsdata på tværs af økonomisystemer og strukturer.

Du sætter en køreplan op, og konsolideringsmodulet sørger for alt det kedelige arbejde med at hente og bearbejde data

 

Du kan i stedet bruge tiden på at forholde dig til de konsoliderede data og de medfølgende ledelsesrapporter.

POWER BI OG BUSINESS INTELLIGENCE

Færdige rapporter klar til analyse

Vores Power BI rapportpakker henter al finansiel data fra økonomisystemet,

og fremstiller automatisk færdige rapporter klar til analyse.

De visuelle dashboards og rapporter deles nemt med organisation via web og mobil.

Brug de interaktive rapporter til at gå fra et simpelt overblik og ned i detaljen,

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED TOOLPACK 365

Opsætning og onboardingforløb til fast pris

e-conomic Market

Find Toolpack 365 i

e-conomic Marketplace

og tilføj app'en til virksomhedens e-conomic.

Oprettelse + Integration

Din Toolpack 365 

løsning oprettes og

e-conomic data

overføres automatisk.

Onboarding

Vi samarbejder tæt de første 3 måneder, så du får en korrekt budget og rapportering.

Eksperthjælp

Vi hjælper dig med opsætning af modulerne

dit datamiljø, så du kommer godt fra start.

Selfservice

Du er nu godt i gang med løsningen.
Har du nye behov aftaler vi det fra gang til gang
.

100% Service

Du har fri support og service under hele onboarding forløbet på tre måneder.

Support

Efter onboardingen er afsluttet, overgår du til supportafdelingen, der vil tages sig godt af dig.

Serviceaftale

Hvis du fremover ønsker fast månedlig bistand til budgetrevidering og budgetopfølgning.

TOOLPACK 365 FUNKTIONER

BASIC

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Support

Fuld service de første 3 måneder og fri support herefter.

Adgang til support ticket system på support@toolpack365.com, hvor du kan følge status på din sag. 

Telefon- og fjernsupport via Microsoft Teams eller TeamViewer.

Design dine egne rapporter

Integreret modul til import af kontoplan og konti fra økonomisystemet.

Opret budget- og rapporteringsstrukturer der afspejler behov hos budgetansvarlige, ledelsen eller bestyrelsen.

Automatisk visning af nye konti oprettet eller omdøbt i økonomisystem.

Søg og filtrer på resultatopgørelse, balance, konti og overskrifter.

Skab nye kontogrupperinger til budget og rapportering.

Rapporteringsstrukturer gemmes i Data Warehouse så de kan anvendes både i budget, rapportering og Power BI modeller.

Budget og Forecast

Driftsbudget og Balancebudget kan oprettes med udgangspunkt i historiske bogførte data eller i kombination med budgetværdier.

Brug de indbyggede fordelingsfunktioner til at fordele budgetværdier månedsvis, kvartalsvis eller procentvis.

Roll-back funktion til markering af område og op- eller nedskriv værdier enten procentvis eller som absolut værdi.

Anvend scenariestyret forudsætningsmodeller til at beregne budgetudvikling i virksomheden.

Workflow styring af budgetproces – track ændringer fra masterbudget til seneste forecast.

Månedsrapportering

Rapportskabelon med færdige Excel rapporter kombineres nemt med dine nye rapportstrukturer.

Opdatér realiseret tal og budgettal fra økonomisystemet i én kørsel uden manuelt tastearbejde.

Afvigelsesforklaring ved brug af Drill-Down funktionalitet til finansposter.

Generér let rapporter som måneds- og kvartalsrapport, estimater, ad hoc analyser og visuelle Dashboards.

Excel baserede skabeloner som gør det nemt at tilpasse layout og opstilling til virksomhedens brandguide.

Benchmark

Kombiner rapportstrukturer med virksomhedens dimensioner som eks. afdeling, region eller projekter.

Nemt overblik over omkostningsforbrug og budgetopfølgning på virksomheden.

Analysér virksomheden og spot forbedringspotentiale og styrk kerneforretning.

Likviditetsanalyse

Modul til gruppering af kontoplan i resultatopgørelse, balance, noter, specifikationer, debitorsimulering og kreditorsimulering.

Håndtering af debitor betalingsoversigter baseret på momsforhold, betalingsbetingelser og primo balancer.

Håndtering af kreditor oversigter baseret på varekøb, momsforhold, betalingsbetingelser og primo balancer.

Skabelon til likviditetsstyring skaber overblik på likviditetspåvirkningen af driftsbudgetter og løbende forecast på en nemmere og mere smidig måde.

Håndtering af kreditor oversigter baseret på varekøb, momsforhold, betalingsbetingelser og primo balancer.

Perioderegnskab

Modul til gruppering af kontoplan i resultatopgørelse, balance, noter, specifikationer, debitorsimulering og kreditorsimulering.

Modulet henter alle tal direkte fra dit økonomisystem, og præsenterer dem i resultatopgørelse, balance, noter og specifikationer.

Efterposteringsark og reklassifikation.

Dokumentation og afvigelsesforklaring ved brug af Drill-Down funktionalitet til finansposter.

Konsolidering

Konsolideringsmodul med eliminering og valutaomregning.

Opsætning af koncernstruktur, datterselskaber og ejerandele.

Konsolidering eller del-konsolideringer med måneds- og kvartalsrapport, estimater, ad hoc analyser og visuelle Dashboards.

Koncernregnskab med moderselskab struktur i resultatopgørelse, balance, noter og specifikationer.

Onboarding

Vi har defineret et tre måneders forløb, hvor vi 100% guider og assisterer dig med de valgte moduler uden nogen skjulte omkostninger.

Du har fri support og service under hele forløbet på tre måneder, så du bliver fortrolig med løsningen.

Onboarding indeholder online undervisning og opsætning på dine data. Vi opretter integration til dit økonomisystem og sørger for adgang til de valgte regnskaber og brugere.

Oprettelse og gennemgang af budget- og rapporteringsstrukturer med hierarkidesigneren der afspejler virksomhedens behov. (ét selskab)

Oprettelse og gennemgang af driftsbudget, balancebudget og månedsrapportering.

(ét selskab)

Oprettelse og gennemgang af benchmarking. (ét selskab)

Oprettelse og gennemgang af likviditetsbudget. (ét selskab)

Oprettelse og gennemgang af perioderegnskab. (ét selskab)

Oprettelse og gennemgang af konsolidering og koncernregnskab

Efter tre måneder overgår du til vores support. Der er mulighed for at tegne en serviceaftale, hvis du ønsker månedlig bistand til budgetrevidering og budgetopfølgning fra vores eksperter.

Power BI rapporter (Tilvalg)

Power BI skabelon opdaterer finansdata fra økonomisystemet, og indeholder færdige rapporter klar til analyse.

Drill-Down til finansposteringer til afvigelsesforklaring.

Rapporter og Dashboards kan deles på mobil, web, desktop eller i Microsoft Teams.

Nem filtrering på selskab, konti, dimensioner og perioder. 

Ekstra regnskaber (Tilvalg)

Har du flere juridiske enheder du ønsker at benytte løsningen til, kan der tilkøbes ekstra regnskaber.

Ekstra brugere (Tilvalg)

Er I flere der ønsker adgang til Toolpack 365 Excel klienten, kan der tilkøbes ekstra brugere regnskaber.

Skal Power BI rapporter deles, kan der tilkøbes Power BI Pro abonnement til modtagerne.