Budget- og rapporteringsskabeloner med

integration til Dynamics 365 C5 data

Fra kr. 68.000,-

ved Premium-pakken

Vil du vide mere?

Så book en præsentation med

Business Advisor Silvia Køhler:

Fordele ved at bruge Toolpack 365 til Dynamics 365 C5

Valide data

Reducer fejl og manuelt arbejde ved at anvende integration til opdatering af data.

Færdige skabeloner

Tag afsæt i standard skabeloner til budget, forecast, finansiel rapportering og konsolidering

Mere analyse

Mere tid til værdiskabende opgaver som analyse af finanstal og vidensdeling

"Vores løsning stikker bare snablen ned i C5, suger tallene op, og putter dem over i et Excel-ark.

Så har vi sikkerhed for, at tallene er rigtige, og der er mindre manuelt arbejde ved operationen."

Steen Meedom 

Direktør ProfilService

TOOLPACK 365 LØSNINGER OG PRISER TIL DYNAMICS 365 C5

Vi har sammensat tre løsninger, Premium pakken der henvender sig til den mindre eller mellemstore virksomhed der ønsker en effektiv budget-, forecast- og rapporteringsproces. Professional er til virksomheden med behov for at udarbejde likviditetsanalyser og perioderegnskaber. Enterprise er målrettet til koncernselskaber med flere juridiske enheder der skal konsolideres.  

Alle priser i oversigten er i danske kroner, ekskl. moms.

PREMIUM

40.000 kr.

PROFESSIONAL

60.000 kr.

ENTERPRISE

80.000 kr.

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED TOOLPACK 365

Opsætning og onboardingforløb til fast pris

Afklaring IT-setup

Sammen gennemgår vi jeres IT setup, så alt er klar til installation af Toolpack 365.

Installation

Når det tekniske er på plads, sikrer vi for at Toolpack 365 bliver installeret korrekt.

Onboarding

Vi samarbejder tæt de første 3 måneder, så du får en korrekt budget og rapportering.

Eksperthjælp

Vi hjælper dig med opsætning af modulerne

dit datamiljø, så du kommer godt fra start.

100% Service

Du har fri support og service under hele onboarding forløbet på tre måneder.

Serviceaftale

Efter onboardingen er afsluttet, overgår du til supportafdelingen, der vil tages sig godt af dig.

Selfservice

Du er nu godt i gang med løsningen.
Har du nye behov aftaler vi det fra gang til gang
.

Udvidet Serviceaftale

Hvis du fremover ønsker fast månedlig bistand til budgetrevidering og budgetopfølgning.

BUDGET OG FORECAST

Oprettelse af budgetmodeller til budgetansvarlige automatiseres med budgetforslag fra trends og udvikling i historiske data.

Budgetmodellerne kan opbygges med høj eller lav detaljeringsgrad efter behov. Det vil sige at du kan målrette og tilpasse dine budgetter til forskellige modtagere ud fra deres behov.

 

Det giver en fleksibel og nem budgettering der er direkte integreret i din rapportering. Samtidig giver det et solidt grundlag at beregne og danne målsætningerne for fremtiden ud fra.

FINANSIEL RAPPORTERING

Toolpack 365 udvidet finansiel rapporter

DESIGN DINE EGNE RAPPORTER

Byg det hierarki der passer til virksomhedens budget og rapportering

Ofte kommer der løbende ændringer i kontoplanen.

 

Toolpack 365 har en integreret hierarkidesigner der automatisk viser nye konti efter en rapport eller et budget er oprettet. I designeren kan du lave dine egne grupperinger og totaler inden for hierarkierne.

 

Det betyder at de kan få unik reference, som kan anvendes til beregning af KPI’er.

Derfor hjælper Toolpack 365 dig ikke alene til at fange ændringer i økonomisystemet men også til at forstå og integrere ændringerne.

MÅNEDSRAPPORTERING

med sporbarhed til finansposter

 • Arbejd dynamisk med din kontoplan og opbyg din egen rapportstruktur

 • Opdatér, bearbejd og præsenter dine data fra økonomisystemet i én kørsel

 • Afvigelsesforklaring ved brug af drill down funktionalitet til finansposter

 • Generér let rapporter som måneds- og kvartalsrapport, estimater, ad hoc analyser og visuelle dashboards

Udarbejd hurtigt rapporter med de rette informationer i den rette form til månedsrapportering. Du kan nemt kombinere tal og grafik i de mange standardskabeloner.

 

Med få klik kan du hente, bearbejde og præsentere finanstal og opnå et stærkt analyse- og beslutningsgrundlag. 

Afvigelsesforklaring ved brug af drill down funktionalitet til finansposter. Generér let rapporter som måneds- og kvartalsrapport, estimater, ad hoc analyser og visuelle dashboards.

LIKVIDITETSANALYSE

Simulering af betalingsstrømme og investeringer

Med den indbyggede likviditetsstyring får du mulighed for at se likviditetsvirkningen af driftsbudgetter og løbende forecast på en nemmere og mere smidig måde.

 

Det giver overblik over likviditetsvirkning og beregning af balanceeffekten, og udvider dit kendskab til påvirkningen af eventuelle betalingsstrømme og investeringer i dit budget.


Derfor får du med Toolpack 365 et styrket overblik over din betalingsevne og likviditetssituation.

PERIODEREGNSKAB

til bank og bestyrelse

Perioderegnskabet henter alle tal direkte fra dit økonomisystem, og præsenterer dem i resultatopgørelse, balance, noter og specifikationer. Naturligvis med sporbarhed helt ned på finanspostering.

Udarbejdelsen af talmaterialet til perioderegnskaber sker på en brøkdel af den normale tid. 

Du og dine interessenter får nemt en status over virksomheden - uden at gå på kompromis med detaljeringsgrad.

KONSOLIDERING

på tværs af regnskaber og selskaber

 • Mulighed for automatisk at konsolidere fra forskellige regnskaber

 • Automatisk udregning på baggrund af ejerskabsandele og valutakurser

 • Mulighed for manuelt at eliminere eller sætte skabelon op for standard eliminering

 • Rapporter der dækker de flestes behov – både generelle samt detaljerede rapporter

Tilføj eventuelt forskellige økonomisystemer eller data fra en Excel skabelon.

Med disse udfordringer kan du få stor glæde af vores konsolideringsløsning.

 

Her kan du samle regnskabsdata på tværs af økonomisystemer og strukturer.

Du sætter en køreplan op, og konsolideringsmodulet sørger for alt det kedelige arbejde med at hente og bearbejde data

 

Du kan i stedet bruge tiden på at forholde dig til de konsoliderede data og de medfølgende ledelsesrapporter.

POWER BI OG BUSINESS INTELLIGENCE

Færdige rapporter klar til analyse

Vores Power BI rapportpakker henter al finansiel data fra økonomisystemet,

og fremstiller automatisk færdige rapporter klar til analyse.

De visuelle dashboards og rapporter deles nemt med organisation via web og mobil.

Brug de interaktive rapporter til at gå fra et simpelt overblik og ned i detaljen.

Vi er eksperter i at omsætte data fra
Dynamics 365 C5 til budget og rapportering.
 Eller skriv til os, så giver vi inspiration og gratis rådgivning i:
 • Hvordan du kan fjerne manuelle processer ved budget og rapportering.
 • Hvordan data bliver valide ved automatisk overførsel fra økonomisystemet.
 • Finans- og salgsdata til analyser og visualisering.
 • Brug af data i Excel og Power BI.
+45 70 20 40 09
Toolpack Solutions logo.jpg