Toolpack Solutions

Budget- og rapporteringsskabeloner med

integration til Dynamics 365 FO data

Fra kr. 68.000,-

ved Basic-pakken

Vil du vide mere?

Så book en præsentation med

Business Advisor Silvia Køhler:

Fordele ved at bruge Toolpack 365 til Dynamics 365 FO

Valide data

Reducer fejl og manuelt arbejde ved at anvende integration til opdatering af data.

Færdige skabeloner

Tag afsæt i standard skabeloner til budget, forecast, finansiel rapportering og konsolidering

Mere analyse

Mere tid til værdiskabende opgaver som analyse af finanstal og vidensdeling

"Det er meget tidsbesparende for dem, der skal deltage i budgetprocessen og den efterfølgende afrapportering."

Per Jensen

Regnskabschef KNI A/S

Toolpack 365 priser til Dynamics 365 FO

Onboarding indeholder online undervisning på dine data. 

Fri service de første 3 måneder og fri support herefter.

Alle priser i oversigten er i danske kroner og ekskl. moms (Serviceaftale er et årsabonnement)

Toolpack 365 Enterprise

Fast pris: 160.000kr. 

Enterprise er den fulde pakke der indeholder alle værktøjer til en avanceret økonomistyring. Pakken er designet til virksomheder der ønsker konsolidering, da flere selskaber og regnskaber er tilknyttet. Virksomheden har brug for at kunne eliminere regnskaber og hvis der arbejdes på tværs af landegrænser, er der også behov for valutaomregning.

Toolpack 365 Professional

Fast pris: 115.000kr. 

Professional er pakken der indeholder alle grundværktøjer og værktøjer til udvidet økonomistyring. Pakken er især velegnet til virksomheder der ønsker at udarbejde perioderegnskab, likviditetsanalyser og en udvidet viden om virksomhedens salg.

Toolpack 365 Basic

Fast pris: 68.000kr. 

Basic er grundpakken der indeholder alle de vigtigste værktøjer til den effektive budget-, forecast- og rapporteringsproces. Pakken er til den mindre eller mellemstore virksomhed, uden behov for en udvidet økonomistyring som fx salgsbudget og likviditetsstyring.

Budget og planlægning med Dynamics 365 FO data 

Oprettelse af budgetmodeller til budgetansvarlige automatiseres med budgetforslag fra trends og udvikling i historiske data.

Budgetmodellerne kan opbygges med høj eller lav detaljeringsgrad efter behov. Det vil sige at du kan målrette og tilpasse dine budgetter til forskellige modtagere ud fra deres behov.

 

Det giver en fleksibel og nem budgettering der er direkte integreret i din rapportering. Samtidig giver det et solidt grundlag at beregne og danne målsætningerne for fremtiden ud fra.

Finansiel rapportering i Excel

Design din egen struktur

Byg det hierarki der passer til virksomhedens budget og rapportering

Ofte kommer der løbende ændringer i kontoplanen.

 

Toolpack 365 har en integreret hierarkidesigner der automatisk viser nye konti efter en rapport eller et budget er oprettet. I designeren kan du lave dine egne grupperinger og totaler inden for hierarkierne.

 

Det betyder at de kan få unik reference, som kan anvendes til beregning af KPI’er.

Derfor hjælper Toolpack 365 dig ikke alene til at fange ændringer i økonomisystemet men også til at forstå og integrere ændringerne.

Månedsrapportering

med sporbarhed til finansposter

Arbejd dynamisk med din kontoplan og opbyg din egen rapportstruktur

Opdatér, bearbejd og præsenter dine data fra økonomisystemet i én kørsel

Afvigelsesforklaring ved brug af drill down funktionalitet til finansposter

Generér let rapporter som måneds- og kvartalsrapport, estimater, ad hoc analyser og visuelle dashboards

Udarbejd hurtigt rapporter med de rette informationer i den rette form til månedsrapportering. Du kan nemt kombinere tal og grafik i de mange standardskabeloner.

 

Med få klik kan du hente, bearbejde og præsentere finanstal og opnå et stærkt analyse- og beslutningsgrundlag. 

Afvigelsesforklaring ved brug af drill down funktionalitet til finansposter. Generér let rapporter som måneds- og kvartalsrapport, estimater, ad hoc analyser og visuelle dashboards.

Likviditetsanalyse

Simulering af betalingsstrømme og investeringer

Med den indbyggede likviditetsstyring får du mulighed for at se likviditetsvirkningen af driftsbudgetter og løbende forecast på en nemmere og mere smidig måde.

 

Det giver overblik over likviditetsvirkning og beregning af balanceeffekten, og udvider dit kendskab til påvirkningen af eventuelle betalingsstrømme og investeringer i dit budget.


Derfor får du med Toolpack 365 et styrket overblik over din betalingsevne og likviditetssituation.

Perioderegnskab

til bank og bestyrelse

Perioderegnskabet henter alle tal direkte fra dit økonomisystem, og præsenterer dem i resultatopgørelse, balance, noter og specifikationer. Naturligvis med sporbarhed helt ned på finanspostering.

Udarbejdelsen af talmaterialet til perioderegnskaber sker på en brøkdel af den normale tid. 

Du og dine interessenter får nemt en status over virksomheden. - uden at gå på kompromis med detaljeringsgrad.

Konsolidering

på tværs af regnskaber og selskaber

Mulighed for automatisk at konsolidere fra forskellige regnskaber

Automatisk udregning på baggrund af ejerskabsandele og valutakurser

Mulighed for manuelt at eliminere eller sætte skabelon op for standard eliminering

Rapporter der dækker de flestes behov – både generelle samt detaljerede rapporter

Tilføj eventuelt forskellige økonomisystemer eller data fra en Excel skabelon. Med disse udfordringer kan du få stor glæde af vores konsolideringsløsning.

 

Her kan du samle regnskabsdata på tværs af økonomisystemer og strukturer.

Du sætter en køreplan op, og konsolideringsmodulet sørger for alt det kedelige arbejde med at hente og bearbejde data

 

Du kan i stedet bruge tiden på at forholde dig til de konsoliderede data og de medfølgende ledelsesrapporter.

Business Intelligence

Færdige rapporter klar til analyse

Vores Power BI rapportpakker henter al finansiel data fra økonomisystemet,

og fremstiller automatisk færdige rapporter klar til analyse.

De visuelle dashboards og rapporter deles nemt med organisation via web og mobil.

Brug de interaktive rapporter til at gå fra et simpelt overblik og ned i detaljen,

Power BI laptop & smartphone.png

Sådan kommer du i gang:

Step 1

Teknisk setup

Sammen gennemgår vi jeres IT setup, så alt er klar til installation.

Teknisk installation

Efter det tekniske er på plads, bliver Toolpack løsningen installeret.

Start og næste step

Du er nu i gang.
Ved behov for custom løsning, så kan det aftales til fast pris
.

Undervisning

For at komme stærkt

fra start, giver vi dig undervisning i Toolpack 365 modulerne.

Vi afstemmer data

Vi sørger for at afstemme data 

korrekt til budget og rapportering.

Step 2

1. måned

Vi sørger for opfølgning, 

så du er fortrolig med løsningen til budget og rapportering.

3. måned

Efter tre måneder tager

vi igen kontakt for at få 

afdækket evt. spørgsmål.

Support

Onboarding slutter og der er overgang til supportafdelingen.

Toolpack 365 onboarding - Step 1

Vi gennemgår sammen de forskellige Toolpack 365 moduler.

Vi starter med at lave opbygningen af kontoplanen, som du ønsker det.

Finansbudget: Når strukturen på kontoplanen er på plads, danner vi et finansbudget (Driftsbudget og Balancebudget) .

Finansiel Rapportering: Vi opsætter sammen et rapporteringshierarki, så rapporterne afspejler sig i jeres virkelighed og bliver ens hver gang.

Benchmarkanalyse (hvis i anvender dimensioner ):  Laver vi sammen en Benchmarkanalyse til rapportering på tværs dimensioner.

Bliv fortrolig med Drill-Down funktionen i rapporterne, så du altid kan gå til de enkelte posteringer.

Likviditetsbudget (1 regnskab opstilles): Vi udarbejde det sammen, så du har et færdigt likviditetsbudgettet klar til at anvende.

Regnskab (1 regnskab opstilles): Når vi har været igennem de forskellige moduler har du et færdigt regnskab med noter og specifikationer efter dine ønsker. Data overføres automatisk herefter.

Konsolidering: Vi viser vores bud på, hvordan du kan klare konsolideringen af data fra jeres selskaber.

Vi viser også, hvordan koncernstrukturen vil se ud via forskellige kontoplaner frem til et koncernregnskab.

Enterprise

Vi gennemgår sammen de forskellige Toolpack 365 moduler.

Vi starter med at lave opbygningen af kontoplanen, som du ønsker det.

Finansbudget: Når strukturen på kontoplanen er på plads, danner vi et finansbudget (Driftsbudget og Balancebudget).

Finansiel Rapportering: Vi opsætter sammen et rapporteringshierarki, så rapporterne afspejler sig i jeres virkelighed og bliver ens hver gang.

Benchmarkanalyse (hvis i anvender dimensioner ):  Laver vi sammen en Benchmarkanalyse til rapportering på tværs dimensioner.

Drill-Down: Bliv fortrolig med Drill-Down funktionen i rapporterne, så du altid kan gå til de enkelte posteringer.

Likviditetsbudget (1 regnskab opstilles): Vi udarbejde det sammen, så du har et færdigt likviditetsbudgettet klar til at anvende.

Regnskab (1 regnskab opstilles): Når vi har været igennem de forskellige moduler har du et færdigt regnskab med noter og specifikationer efter dine ønsker. Data overføres automatisk herefter.

Professional

Vi gennemgår sammen de forskellige Toolpack 365 moduler.

Vi starter med at lave opbygningen af kontoplanen, som du ønsker det.

Finansbudget: Når strukturen på kontoplanen er på plads, danner vi et finansbudget (Driftsbudget og Balancebudget).

Finansiel Rapportering: Vi opsætter sammen et rapporteringshierarki, så rapporterne afspejler sig i jeres virkelighed og bliver ens hver gang.

Benchmarkanalyse (hvis i anvender dimensioner ):  Laver vi sammen en Benchmarkanalyse til rapportering på tværs dimensioner.

Drill-Down: Bliv fortrolig med Drill-Down funktionen i rapporterne, så du altid kan gå til de enkelte posteringer.

Basic

Toolpack 365 onboarding - Step 2

Når der er gået en måned, tager vi kontakt for sikre os, at du fortrolig med løsningen til budget, forecast og rapportering.

Efter tre måneder tager vi igen kontakt for at få afdækket evt. spørgsmål inden onboardingen afsluttes.

Herefter er onboardingen færdig og der er overgang til supportafdelingen.

Vi er eksperter i at omsætte data fra
Dynamics 365 FO til budget og rapportering.
 Eller skriv til os, så giver vi inspiration og gratis rådgivning i:
Hvordan du kan fjerne manuelle processer ved budget og rapportering.
Hvordan data bliver valide ved automatisk overførsel fra økonomisystemet.
Finans- og salgsdata til analyser og visualisering.
Brug af data i Excel og Power BI.

Toolpack Solutions

+45 70 20 40 09

hello@toolpack365.com

 

CVR 28869401

Ørestads Boulevard 73

2300 København

Denmark

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon

Microsoft Partner

+45 70 20 40 09