top of page

TILRETTELÆG DEN OPTIMALE BUDGETPROCES

budget.png

Zero Based

Byg en budgetstruktur og angiv og fordel dine budgetmål.

Data based decision.png

Data Based

Udnyt data og trends til fremskrivning af nye mål

Konsolidering (2).png

Driver Based

Anvend simuleringsmodeller der beskriver din forretning

Oprettelse af budgetmodeller til budgetansvarlige automatiseres med budgetforslag fra trends og udvikling i historiske data.

Budgetmodellerne kan opbygges med høj eller lav detaljeringsgrad efter behov. Det vil sige at du kan målrette og tilpasse dine budgetter til forskellige modtagere ud fra deres behov.

 

Det giver en fleksibel og nem budgettering der er direkte integreret i din rapportering. Samtidig giver det et solidt grundlag at beregne og danne målsætningerne for fremtiden ud fra.

Screen 720x550.png
Toolpack 365 Budget & Forecast.jpg

Overvej dit formål grundigt

Vurdér grundigt hvilken værdi processen skal give og hvordan den nuværende proces lever op til dette. Det er vigtigt at budgettet er med til at forbedre styringen af virksomheden, så kort sagt, du skal have øje for dit formål.

 

Med Toolpack 365 har du mulighed for at implementere en budgetmodel eller et værktøj, som er dynamisk og skalerbart. så kan du hurtigt og enkelt kan tilpasse og opbygge budgetmodellen i forhold til virksomhedens løbende behov og målsætninger. Det bliver nemt at involvere organisationen som en integreret del af modellen, på den måde du opnår den bedste styring og forankring af budgettet i hele organisationen.

Computer screen 1000x575.png
Excel Budgeting.png
Excel Budgeting.png
Screen 720x550.png
Excel Budgeting rollback values.png
Excel Budgeting rollback values.png

Planlæg ansvar og segmentér

Sørg for at planlægge strukturen for indsamling, opfølgning og anvendelse af dine data, og udpeg én overordnet ansvarlig for koordinering og styring af budgetprocessen. Overvej hvordan du ønsker at involvere andre budgetterende enheder og eventuelle datterselskaber.

 

Du kan eksempelvis tilpasse de enkelte budgetpakker til de forskellige forretningsenheder, så de kun ser en model, der indeholder deres specifikke del af driften.

Du kan eventuelt tage udgangspunkt i nogle historiske tal, som kan danne grundlaget for det nye budget.  Dette er oftest et godt grundlag, da historiske sæsonudsving bliver afspejlet her.  Herefter er det nemt at tilpasse/justere mindre eller større dele af budgettet på èn gang udfra nogle hjælpefunktioner.

Afstem detaljeringrad og undersøg scenarier

Overvej dit budgetteringsniveau, og sæt detaljeringsgraden efter den værdi du ønsker. For meget information kan nemt føre til manglende overblik og spildt tid. Derfor er det vigtigt at holde detaljerne i overensstemmelse med formålet, og i stedet bruge mere tid på at simulere på mulige scenarier og tilhørende konsekvenser.

 

Du kan nemt tilknytte simuleringsmodeller direkte i Toolpack 365 budgetmodellen. Med disse modeller får du mulighed får at lave simuleringer, som slår direkte igennem i budgettet uanset detaljeringsniveau. Det gør, at du hurtigt kan se effekten både på delbudgetter og den samlede forretning.  Simuleringsmodellerne kan ligeledes anvendes, når du efterfølgende eventuelt ønsker at lave et forecast med udgangspunkt i den oprindelige budgetmodel.

Simulation sheet.png
Simulation sheet.png
Badge_Uden_tekst_imidten_Yderstedel.png
Finger point.png

Sørg for ensartet datakvalitet

Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem registreringsniveauet i økonomisystemet og strukturen i budgettet, så du efterfølgende er i stand til at følge op på budgetmålene. Sæt KPI-mål op på medarbejderne i henhold til budgetplanen, og følg op på deres resultater sammenholdt med deres budgetmål. 

 

Opsæt præcis den budgetstruktur med Toolpack 365, som der passer til virksomheden. Her er anvendelse af dimensioner som en yderligere detaljeringsgrad også mulig.  Budgetstrukturen vil altid tage udgangspunkt i den eksisterende kontoplan, og du vil efterfølgende i processen have fri mulighed for at tilføre nye konti og dimensioner til din budgetmodel. Jo mere dynamisk denne del kan være, jo bedre sikrer du at grundlaget til budgettet er 100% synkroniseret med økonomisystemet. 

Præsentér overskueligt og intuitivt

Budgetpræsentationen skal være overskuelig og forholdsvis intuitiv, så beslutningerne tages på det bedst mulige grundlag. Hold derfor detailbudgettet adskilt fra den overordnede præsentationspakke og vedlæg det i stedet som bagvedliggende dokumentation.

 

Toolpack 365 giver dig en dynamisk budgetmodel og samtidig på overskuelig måde sikrer sammenhængen fra nederste niveau til den overordnede præsentation til ledelsen.  Du har i den forbindelse mulighed for at integrere dine budgetkommentarer direkte i budgetmodellen.

Jo mere automatisk denne proces forløber, jo hurtigere kan du præsentere resultatet af ændringerne.

Excel KPI.png
Vi er eksperter i at omsætte data fra økonomisystemet
til budget og rapportering.
 Eller skriv til os, så giver vi inspiration og rådgivning i:
  • Hvordan du kan fjerne manuelle processer ved budget og rapportering.
  • Hvordan data bliver valide ved automatisk overførsel fra økonomisystemet
  • Finans- og salgsdata til analyser og visualisering.
  • Brug af data i Excel og Power BI.
bottom of page